Het bestuur en commissies

Het dagelijkse bestuur wordt door de volgende vrijwilligers uitgevoerd:

Kees Jan van Hattum | Voorzitter Stuur een e-mail

Amy Mathijssen| Secretaris Stuur een e-mail

Chris Gerritsen | Penningmeester Stuur een e-mail

Franc Vugts | Technische commissie / Ledenadministratie / Beheer banen

Stuur een e-mail

Jan van Meerten | Beheer accomodatie

Paul Holdinga | Beheer kantine Stuur een e-mail

TC de Rozenhof heeft meerdere commissies.

Beheercommissie

Technische commissie

Toernooicommissie

Barcommissie

Sponsorcommissie